Tin tức chung

VĂN BẢN CHIẾN LƯỢC CỦA NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2018-2023

11/1/2019 8:27:43 AM

VĂN BẢN CHIẾN LƯỢC

PHÒNG GD&ĐT BỐ TRẠCH TRƯỜNG THCS CỰ NẪM

Số: 03 /KH-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

        Cự Nẫm, ngày 15 tháng 9 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCHCHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN TRƯỜNGTHCS CỰ NẪM GIAI ĐOẠN 2018 - 2023

TẦM NHÌN ĐẾNNĂM 2030

         

          XãCự nẫm nằm ở phía tây huyện Bố Trạch, có 2237 hộ dân với 8220 nhân khẩu, là một xã cóđịa bàn rộng, phức tạp, dân cư đông, nhiều thành phần kinh tế. Xã gồm có 13thôn với 4 vùng Cự Nẫm, khương sơn, Mỹ sơn, Hà Môn. Trong nh÷ng n¨m qua, ®Æc biÖt lµ thêi kú ®æi míi, §¶ng bévµ nh©n d©n x· Cù NÉm ®· biÕt ph¸t huy thÕ m¹nh vïng gß ®åi chuyn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, ¸p dông khoa häc kü thuËt cïng víisù lao ®éng s¸ng t¹o do ®ã kinh tÕ ®Þa phương cã sù chuyn biÕn râ rÖt.

          Xã hiện có 01 trường Mầm non, 02 trường Tiểuhọc và 01 trường THCS. Chất lượng giáo dục ở các bậc họccó nhiều chuyển biến tích cực, ổn định về số lượng, CSVCđược đầu tư mạnh góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng ởcác nhà trường.

Trường THCS Cự Nẫm được tách ra từ trường cấp 2 + 3Cự Nẫm từ tháng 9 năm 2000. Trải qua 18 nămxây dựng và phát triển, trường THCS Cự Nẫm đã khẳng định được vị trí, làm đúngchức năng, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chất lượng giáo dục của nhà trườngngày được nâng cao, đặc biệt là những năm gần đây. Độingũ giáo viên ngày càng được nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vữngvàng, nhiệt tình, tận tâm với nghề. Nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên đượccông nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Lao động tiên tiến. Các tổ chức như Chi bộ, Công đoàn, Chi đoàn, Liên đội liêntục đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc. Nhà trường liên tục được công nhận là Tậpthể lao động Tiên tiến, là trường luôn đứng tốp giữa về chất lượng giáo dụctrong huyện.

 Kế hoạchchiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2018-2023và tầm nhìn đến năm 2030 nhằm định hướng mục tiêu chiến lược và các giảipháp cơ bản trong quá trình xây dựng và phát triển  nhà trường, đồng thời đây cũng là cơ sởquan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Hiệu trưởng,Phó Hiệu trưởng cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhàtrường.

Xây dựng và triển khai chiến lượcphát triển của trường THCS Cự Nẫm là bản kế hoạch có tính định hướng lớn, thểhiện được hình ảnh của nhà trường hiện tại và tương lai mà nhà trường hướngtới, đồng thời có các giải pháp thực hiện phù hợp nhất nhằm đáp ứng yêu cầu đổimới giáo dục và phát triển kinh tể - xã hội của địa phương nói riêng và đấtnước nói chung.

I. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

1. Môi trường bên trong:

1.1. Độingũ cán bộ giáo viên

Tổng sốCB-GV-NV: 25 (trong đóBGH: 02; GV: 19; Nhân viên: 04).

Năm học 2018 - 2019: Nhà trường có 04 tổ: Toán - Lí, Văn -Sử, Tổng hợp, Văn phòng.

Giáoviên đạt chuẩn: 100%. Trong đó, trên chuẩn: 18/19 (94,7%).C thể:

CB-GV-NV

Số lượng

Trình độ chuyên môn

Đạt GV dạy giỏi huyện

Đạt GV dạy giỏi trường

Th.S

ĐH

TC

BGH

02

00

02

00

00

02

 

Giáo viên

19

00

18

01

00

07

16

Nhân viên

04

0

02

01

01

 

 

1.2. Họcsinh

Học sinhphần lớn chăm ngoan, ý thức cao trong học tập và rèn luyện.

Đặc biệt học sinhthực sự nhanh nhạy trong việc tiếp cận với các thiết bị học tập hiện đại, vớicác kĩ thuật dạy học tiên tiến mà các giáo viên vận dụng.

Quy môvà chất lượng học sinh những năm học trước:

Năm học

Tổng số HS

Hạnh kiểm

Học lực

Tốt

Khá

TB

Yếu

Giỏi

Khá

TB

Yếu, kém

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

2014-2015

386

246

64.4

119

31.2

17

4.5

0

0

38

9.9

131

34.3

198

48.7

27

7.1

2015-2016

380

242

64.5

116

30.9

17

4.5

0

0

55

14.7

138

36.8

167

44.5

15

4.0

2016-2017

374

237

63.4

126

33.7

11

2.9

0

0

47

142

142

38.7

169

45.3

16

4.3

2017-2018

369

373

74.0

88

23.8

8

2.2

0

0

51

13.8

147

39.8

161

43.6

10

2.7

1.3. Cơsở vật chất:

1.3.1. Phòng học và các phòng chức năngphục vụ hoạt động trong nhà trường

- Phònghọc: Tổng số 9 phòng học kiên cố cao tầng; 04 phòng học bộ môn  (Lí - Công nghệ, Sinh học, Tin học, Hóa học).

- Thưviện: Hiện tại có 01 phòng đọc cho giáo viên và 01 phòng đọc cho học sinh. Có 05máy tính để bàn phục vụ công tác bạn đọc và xử lí nghiệp vụ. Thư viện đượctrang bị hơn 5.892 đầu sách và đã được Sở GD&ĐT công nhận thư viện Tiêntiến.

- Phòng kho:Mỗi phòng bộ môn có kèm 1 phòng kho, mỗi phòng có diện tích 30m2 đểđồ dùng, thiết bị dạy học.

- Phòng chức năng: Trường có 01 phòng họp Hội đồng, 01 phòng HT, 01 phòng PHT, 01 phòngVăn phòng và Kế toán,  01 phòng Đội, 04phòng sinh hoạt tổ chuyên môn.

1.3.2. Trang thiết bị phòng học và thiếtbị dạy học.

- Cácphòng học được trang bị đầy đủ bàn ghế hai chỗ ngồi, có bảng chống lóa, hệthống ánh sáng đảm bảo yêu cầu, đã được Trung tâm Y tế dự phòng huyện kiểm travà công nhận.

- Đồdùng dạy học đủ về số lượng cho các môn học ở các khối lớp, tuy nhiên một sốthiết bị dạy học đã được trang cấp nhiều năm nay đã hư hỏng nhiều.

- Có  02 ti vi, 01 máy chiếu lắp cố định tại 3 phònghọc; 01 Phòng tin học có 18 máy tính bàn phục vụ cho dạy và học, có 3 máy tínhxách tay và 3 máy tính để bàn phục vụ công tác cũng như hoạt động văn phòng.

1.3.3. Khu vực công cộng:

 Có hệ thống nước sạch do nhà trường thuê thợkhoan lấy từ nguồn nước ngầm, nguồn nước cung cấp thường xuyên đạt tiêu chuẩnquy định của nhà nước. Nước uống tinhkhiết đầy đủ do công ty nước uống hợp đồng cung cấp.

1.3.4. Khu vệ sinh: Theokiểu tự hủy, đảm bảo tiêu chí vệ sinh công cộng.

1.4. Điểm mạnh

          - Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng của nhà trường trẻ, nhiệttình, tận tâm trong công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Chỉ đạođiều hành các hoạt động của nhà trường theo kế hoạch một cách khoa học có hiệuquả, phát huy dân chủ trong trường học. Được sự tin tưởng, quý mến của cán bộgiáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

 - Đội ngũ cánbộ, giáo viên, nhân viên trẻ, năng động, nhiệt tình trong chuyên môn. Là một tậpthể đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm, yêu nghề, khao khát được cống hiến vìsự phát triển của nhà trường. Chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu đổi mớigiáo dục, nhiều người có triển vọng tốt, năng động sáng tạo, mạnh dạn đổi mới, tíchcực ứng dụng CNTT trong giảng dạy đạt hiệu quả tốt. Đa số có trình độ trênchuẩn, cơ cấu bộ môn cơ bản đồng bộ, có nghiệp vụ sư phạm giỏi, yên tâm côngtác, có tinh thần trách nhiệm cao.

- Trong những năm gần đây nhà trường đã thu đượcnhững kết quả đáng trân trọng như: Chất lượng giáo dục đại trà và chất lượngmũi nhọn ngày càng được nâng cao. Cảnh quan nhà trường luôn “Xanh  - Sạch - Đẹp”.

1.5. Điểm yếu

- Cơ sởvật chất chỉ đáp ứng được yêu cầu tối thiểu cho dạy học theo hướng hiện đại vàđổi mới. Phòng học bộ môn còn bàn ghế chưa đúng quy định (Thiếu bàn ghế phòngbộ môn quy định tại TT37/BGD), phương tiện dạy học hiện đại còn thiếu, khó khăncho việc dạy học theo bộ môn và ứng dụng CNTT trong dạy học.

- Chuyênmôn nghiệp vụ chưa đều, một số giáo viên chưa đầu tư nhiều thời gian cho chuyênmôn nghiệp vụ, ngại đổi mới. Số giáo viên có năng lực và kinh nghiệm để bồidưỡng học sinh giỏi không nhiều.

- Trình độ ngoại ngữ, tin học của cán bộ giáo viên còn hạn chế. Đây là trởngại lớn trong việc vận dụng những phương pháp dạy học hiện đại. Việc tự học,tự bồi dưỡng của giáo viên còn hình thức do đó hiệu quả chưa cao.

- Việc duy trì số lượng học sinh còn gặp rất nhiềukhó khăn, hằng năm có học sinh muốn bỏ học, chất lượng học sinh chưa đồng đều,chất lượng đại trà chưa cao so với các trường trong huyện.

2. Môi trường bên ngoài:

Cự Nẫm là một xãcó truyền thống lịch sử lâu đời, anh hùng trong chiến đấu bảo vệ tổ quốc, có truyền thống hiếu học nênnhiều người đỗ đạt cao. Tuy nhiên, Cự Nẫm lại có địa bàn rộng, phức tạp, dân cư đông, nhiều thành phần kinh tế và pháttriển không đồng đều, đại bộ phận người dân có đời sống còn gặp nhiều khó khăn.Nhà trường có nhiệmvụ trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh đại trà, bồidưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, tích cực ứng dụng CNTT vào đổi mớiphương pháp dạy học, ứng dụng khoa học trong công tác quản lý chúng tôi nhậnthấy các thời cơ và các thách thức sau:

2.1. Thời cơ:

- Đảng bộ và nhân dân đã xác định giáo dục là chìakhóa để phát triển kinh tế và xã hội nên có nhiều ưu tiên cho đầu tư cơ bản để pháttriển giáo dục.

- Trường luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ chỉ đạosâu sát của Đảng ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là của Phòng Giáo dục -Đào tạo Bố Trạch.

- Phụ huynh đa số quan tâm đến việc học tập của conem, tạo nhiều điều kiện tốt nhất cho con em được đến trường học tập.

- Trong những năm học gần đây nhờ có chủ trương xãhội hóa giáo dục nên các tổ chức xã hội, các đoàn thể và cá nhân đã tham giatích cực vào công tác này tạo được phong trào học tập và tăng trưởng CSVC đángkể cho nhà trường.

2.2. Thách thức:  

- Địa bàn rộng, phức tạp, bố mẹ đa số đi làm ăn xanên một số học sinh phải ở với ông bà, khó quản lý nên ham chơi dễ sa vào cáctrò chơi không lành mạnh, ảnh hưởng không tốt đến việc học tập.

- Học sinh có nguy cơ bỏ học, nguyên nhân do họcyếu, ham chơi.

       - Trong thực hiện nhiệm vụ yêu cầu ngày càngcao đối với CBQL, GV, NV, phải thường xuyên đổi mới để có sự bứt phá vươn lên,sự cạnh tranh về chất lượng so với các trường trên địa bàn huyện để từng bướckhẳng định vị thế của trường mình.

- Ngân sách cấp còn hạn chế, trong khi đó CSVC vàTBDH đã xuống cấp và hư hỏng nhiều mà công tác xã hội hóa giáo dục gặp rấtnhiều khó khăn.

2.3. Xác định các vấn đề ưu tiên:

- Duy trì số lượng và nâng cao chất lượng đại trà.

- Tập trung nâng cao chất lượng và số lượng học sinh tham gia các đội tuyểnhọc sinh giỏi các bộ môn văn hóa khối 6,7,8 và chọn một số môn lớp 9 là thếmạnh để bồi dưỡng tại trường.

- Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụngang tầm và tâm huyết để thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

- Bồi dưỡng và khuyến khích đội ngũ tham gia học ngoại ngữ và tin học đểtiếp cận công nghệ mới nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện.

- Xây dựng văn hoá Nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện.

- Tham mưu với chính quyền địa phương để xây dựng hệ thống sân bê tôngtrước dãy hiệu bộ, đường bê tông từ ngoài vào đến sân chào cờ, mua sắm lắp đặtcác CSVC trong các phòng chức năng và đưa vào sử dụng hiệu quả, mua sắm bổ sungthiết bị dạy học hiện đại. Mua sắm bàn ghế phòng học bộ môn Vật lý, Sinh học.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, để tạo phong trào xã hộihọc tập đồng thời có nguồn kinh phí để tu sửa và mua sắm thiết bị dạy học.

II. ĐỊNHHƯỚNG CHIẾN LƯỢC

           1. Sứ mạng

Xây dựng được môi trườnghọc tập thân thiện, tích cực để mỗi học sinh đều có cơ hội thể hiện, phát huyhết phẩm chất và năng lực.

           2. Các giá trị cốt lõi

           Xây dựng và khẳng định niềm tin đốivới cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh, chính quyền và nhândân địa phương bằng hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường:

 - Đoàn kết.- Lòng nhân ái.

          -Trung thực.            - Chất lượng.               

          -Sáng tạo.                - Khátvọng vươn lên.    

3. Tầmnhìn

Là một trong những trườngnằm trong tốp dẫn đầu các trường khối THCS Bố Trạch nói chung và của tỉnh QuảngBình nói riêng về chất lượng, được cha mẹ học sinh tin tưởng, học sinh lựa chọnđể học tập và rèn luyện. Nơi giáo viên khát khao được cống hiến.

III. MỤCTIÊU CHIẾN LƯỢC

1. Cácmục tiêu tổng quát

1.1. Mục tiêu ngắn hạn

Đến năm 2019, Trường THCS Cự Nẫm tham gia kiểm địnhchất lượng giáo dục và phấn đấu đạt mức độ 3, đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 theo tiêu chuẩn của Bộ GD & ĐT quy định tại Thông tư 18/2018 ngày 22/8/2018.

1.2. Mục tiêu trung hạn

Đến năm 2023, trường THCS Cự Nẫm phấn đấu là một trong những trường thuộctốp 10 trường dẫn đầu của huyện Bố Trạch về chất lượng giáo dục toàn diện.

1.3. Mục tiêu dài hạn

 Đến năm 2030, trường THCS Cự Nẫmphấn đấu là một trong những trường thuộc tốp 7 trường THCS của  Bố Trạch và tốp 50 trường THCS của tỉnh QuảngBình có chất lượng giáo dục toàn diện cao nhất.

           2. Các mục tiêu cụ thể

2.1. Số lượng

Năm học

2018-2019 

 2019-2020

2020-2021 

2021-2022 

2022-2023 

Tổng số lớp

9

9

8

8

9

Trong đó: Lớp 6

2

2

2

2

3

                                   Lớp 7

2

2

2

2

2

                                   Lớp 8

3

2

2

2

2

                                   Lớp 9

2

3

2

2

2

Học sinh:   Tổng số

343

345

330

329

353

 Trong đó: Lớp 6

86

88

83

72

110

                    Lớp 7

73

86

88

83

72

                                   Lớp 8

98

73

86

88

83

                                   Lớp 9

86

98

73

86

88

- Có đầy đủ cánbộ quản lý, các tổ chức đoàn thể và các tổ nhóm chuyên môn trong trường hoạtđộng đúng Điều lệ, Quy chế của các tổ chức và có chất lượng

            - Nhà trường phấn đấu đạt danhhiệu Tập thể lao động Xuất sắc, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, công đoàn,đoàn thanh niên, đội thiếu niên đạt vững mạnh xuất sắc. Nhà trường đạt đơn vịvăn hoá.

2.2. Đội ngũ

Năm học

2018-2019 

 2019-2020

2020-2021 

2021-2022 

2022-2023 

Trong đó:  Hiệu trưởng

1

1

1

1

1

                        P.Hiệu trưởng

1

1

1

1

1

                        Giáo viên

19

19

18

18

19

                        Nhân viên

4

4

4

4

4

          Đến năm 2020:

Cán bộ quản lý:  Được đàotạo Thạc sỹ Quản lý giáo dục, có kỹ năng ứng dụng CNTT, ngoại ngữ, tiếp cận vàứng dụng công nghệ mới trong quản lý, có trình độ trung cấp chính trị.

- Đội ngũgiáo viên, nhân viên đủ về số lượng, cơ bản đồng bộ về cơ cấu bộ môn, 95% giáoviên có trình độ đại học trở lên.

- Phấn đấu100% giáo viên đạt Chuẩn về nghề nghiệp, trong đó xếp loại xuất sắc từ 50% trởlên.

- 100% cánbộ giáo viên, nhân viên được bồi dưỡng thường xuyên về nghiệp vụ, trình độ chuyênmôn, ngoại ngữ và tin học.

         2.3. Mục tiêu về chất lượng giáo dục

          - Hạnh kiểm:Tốt 78%, Khá 20%, TB 2%. Không có HK yếu.

- Học lực:Giỏi 15%; Khá 45%; Tb 37% ; còn Yếu là 3%, không có học sinh xếp loại Kém. Tỷlệ học sinh thi đỗ vào các trường THPT công lập từ 90% trở lên

-  Nâng cao chấtlượng giáo dục học sinh giỏi ổn định xếp thứ  9-10 toàn huyện.

2.4.  Mục tiêu về cơ sở vật chất

- Có đầy đủ phòng học đảm bảo học một ca, đầy đủ hệ thốngphòng bộ môn trong đó có đủ trang thiết bị hiện đại (hệ thống bàn ghế đạt tiêuchuẩn, máy tính kết nối Internet, máy chiếu đa năng, có đủ thiết bị dạy họctheo qui định).

- Có đầy đủ hệ thống phòng làm việc riêng biệt, đượctrang bị đầy đủ phương tiện phục vụ cho công tác quản lý và điều hành nhàtrường.

- Cảnh quan nhà trường đảm bảo “Xanh - Sạch - Đẹp”.

2.5.  Mục tiêu về các mối quan hệ của nhà trường

- Có mối quan hệ tốt với các cơ quan cấp trên, thực hiệnđầy đủ các văn bản qui định của cấp trên. Hoàn thành tốt các yêu cầu nhiệm vụcấp trên giao và báo cáo kịp thời, chính xác.

- Tạo điều kiện thuận lợi và liên hệ chặt chẽ với cha mẹhọc sinh và các tổ chức xã hội trên địa bàn tham gia vào công tác giáo dục củanhà trường.

- Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực bên ngoàinhằm tăng cường cơ sở vật chất và động viên khen thưởng giáo viên và học sinhcó thành tích cao trong giảng dạy và học tập.

IV. CÁCGIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC

1. Cácgiải pháp chung

- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường cần nhận thức sâusắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng Kế hoạch chiến lược; Thống nhấtcao các nội dung kế hoạch chiến lược đã xây dựng, từ đó quyết tâm thực hiệnthành công các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

- Xâydựng khối đoàn kết, nhất trí cao của toàn trường, quyết tâm thực hiện đượcthắng lợi các mục tiêu của kế hoạch chiến lược.

- Xây dựng môitrường văn hoá lành mạnh trong nhà trường hướng tới các giá trị cốt lõi đã nêu.

- Tăng cường đổimới quản lý, đổi mới công tác bồi dưỡng giáo viên và phương pháp dạy học, nângcao chất lượng giáo dục.

- Ban giám hiệu nhàtrường tham mưu kịp thời, hiệu quả với  lãnh đạo địa phương, Phòng Giáodục và Đào tạo, Ban đại diện cha mẹ học sinh, các lực lượng xã hội khác... đểthực hiện được các mục tiêu của chiến lược.

2. Cácgiải pháp cụ thể

2.1. Thể chế và chính sách

-  Xây dựng cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệmvề tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ.

- Xây dựng cơchế chính sách theo hướng phát huy nội lực, khuyến khích phát triển cá nhân vàtăng cường hợp tác với bên ngoài.

- Hoàn thiện hệthống văn bản quản lý và ban hành một số quy chế, quy định tương ứng với cácgiá trị cốt lõi của kế hoạch chiến lược.

2.2. Tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ

- Kiện toàn cơcấu tổ chức, phân công bố trí lao động hợp lý, phát huy hiệu quả phù hợp vớiyêu cầu giảng dạy.

- Thựchiện phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền chủ động cho các tổ

chuyên môn, thựcsự đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn đáp ứng yêu cầu.

- Quyhoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ giáo viên theo hướng sử dụng tốt đội ngũhiện có, đáp ứng được yêu cầu của công việc. Lập kế hoạch tiếp nhận và tuyểndụng giáo viên và nhân viên theo yêu cầu về cơ cấu và chất lượng.

- Cử cánbộ quản lý theo học các lớp bồi dưỡng lí luận chính trị. Tạo các  điều kiện thuận lợi cho giáo viên, nhân viêntheo học các lớp bồi dưỡng, các lớp học văn bằng 2 và nâng cao trình độ đạt kếtquả cao nhất.

- Tăng cườngcông tác kiểm tra đánh giá giáo viên và chất lượng hoạt động của cán bộ giáoviên thông qua các tiêu chí về hiệu quả, đóng góp cụ thể của cán bộ giáo viênđối với sự phát triển của Nhà trường. Trên cơ sở đó sẽ đề bạt, khen thưởng xứngđáng đối với những cán bộ GV có thành tích xuất sắc.

- Đầu tư cótrọng điểm để phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ, tài năng bố trí vào cácvị trí chủ chốt của nhà trường.

- Tạo môi trườnglàm việc năng động, thi đua lành mạnh, đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ vớinhững điều kiện làm việc tốt nhất để mỗi cán bộgiáo viên, nhân viên đều tự hào, muốn cống hiến và gắn kết với nhàtrường.

- Mở các lớp bồidưỡng tin học, ngoại ngữ nhằm nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tincho cán bộ, giáo viên của nhà trường.

          2.3. Nâng cao chất lượng giáo dục

- Địnhkỳ rà soát, đổi mới, kiểm định chất lượng giáo dục, đổi mới nội dung và phươngpháp giảng dạy theo xu hướng linh hoạt, hiện đại phù hợp với yêu cầu giáo dục.

- Tăngcường công tác bồi dưỡng giáo viên giỏi, tạo điều kiện cho giáo viên được bồidưỡng nghiên cứu chương trình nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Hướngdẫn học sinh các phương pháp học tập hiệu quả nhằm nâng cao tính tự học, tựnghiên cứu của học sinh.

- Thực hiện tốtviệc tự đánh giá chất lượng giáo dục của đơn vị.

          2.4. Cơ sở vật chất

- Đầu tưcó trọng điểm để hiện đại hoá các phòng học, các phòng học bộ môn, khu làm việccủa giáo viên, khu vui chơi thể dục thể thao của HS.

- Ứng dụng tin học trong quản lý của nhà trường.Các thông tin quản lý giữa các tổ chuyên môn trong trường được liên thông quahệ thống nối mạng

- Tham mưu với các cấp lãnh đạo và chính quyền địaphương làm hệ thống thoát nước, nâng cấp sân trường, khuôn viên, mua sắm, lắpđặt các CSVC, Thiết bị dạy học vào các phòng chức năng đầu năm 2019.

2.5. Kế hoạch - tài chính

- Xây dựng kếhoạch phát triển hàng năm của từng tổ chuyên môn và nhà trường.

- Xây dựng cơchế tài chính theo hướng tự chủ hoạch toán và minh bạch các nguồn thu, chi.

- Tham mưu với Banđại diện cha mẹ học sinh, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp để tăng cường hỗtrợ tài chính, cơ sở vật chất cho nhà trường.

2.6. Công khai về nhà trường

- Hiện đại vàkhai thác có hiệu quả website của trường.

- Cung cấp cácthông tin về hoạt động giáo dục của trường qua các hội thảo, diễn đàn trao đổi,sách, báo, các tạp chí…

- Khuyến khíchgiáo viên tham gia vào các sự kiện, các hoạt động của cộng đồng và ngành.

V. ĐỀXUẤT TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hiệutrưởng và Phó Hiệu trưởng

- Chỉđạo xây dựng lộ trình cụ thể thực hiện kế hoạch chiến lược chung.

- Tham mưu Đảng ủy và chính quyền địa phương để hoàn thành xây dựng cơ bảnCSVC; Tham mưu cho Phòng GD-ĐT và Phòng Nội vụ để có đội ngũ đủ về sốlượng  đồng, thời đảm bảo về cơ cấu bộmôn.

- Tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá việc thực hiệnkế hoạch chiến lược của nhà trường và điều chỉnh theo từng giai đoạn cho phùhợp.

2. Cáctổ chuyên môn và các tổ chức đoàn thể nhà trường

- Xâydựng kế hoạch hành động cụ thể (từng năm) trong đó mỗi hoạt động cần nêu rõ mụctiêu cần đạt, kết quả, hiệu quả, tác động, thời gian thực hiện, các nguồn lựcthực hiện, người chịu trách nhiệm.

- Tổ chức vàphân công thực hiện hợp lý cho các bộ phận, cá nhân phù hợp với trách nhiệm,quyền hạn và nguồn lực.

- Chủđộng xây dựng các đề án phát triển của tổ chuyên môn, các tổ chức trong nhàtrường.

          3. Phòng Giáo dục- Đào tạo Bố Trạch

          - Phê duyệt kế hoạch chiến lượccủa nhà trường.

          - Chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động nhàtrường trong quá trình thực hiện kế hoạch, tạo điều kiện về nhân lực cho nhàtrường.

4. Banđại diện cha mẹ học sinh

           Nhận thức rõ tầm quan trọng của côngtác giáo dục trong giai đoạn hiện nay, từ đó tích cực chủ động tham gia vào cáchoạt động giáo dục của nhà trường, đồng thời tích cực hỗ trợ ngày công và tàichính cho nhà trường.

5. Cánbộ giáo viên, nhân viên, học sinh

- Đốivới HS: Không ngừng học tập, tích cực tham gia hoạt động để sau khi tốt nghiệpTHCS có phẩm chất, năng lực cần thiết đáp ứng yêu cầu xã hội, tiếp tục họctrung học phổ thông hoặc học nghề. Ra sức rèn luyện đạo đức để trở thành nhữngngười công dân tốt.

- Đối với mỗi cánbộ giáo viên, nhân viên nhà trường: Không ngừng học tập để nâng cao trình độchuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu trở thành các giáo viên, nhân viên sáng tạo.Tích cực tham gia, đóng góp vào sự phát triển của nhà trường.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD Bố Trạch (để phê duyệt);

- Ban quản trị Website đơn vị (đăng tải);

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Lê Văn Duẫn    

         PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠOBỐ TRẠCH

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

                                                       Bố Trạch, ngày   tháng  năm 2018

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Duẫn

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 6418
Thông báo phòng GD
THÔNG BÁO
Lịch công tác
Tài liệu tham khảo
Thoi Khoa Bieu
Gương mặt tiêu biểu
Sổ Liên Lạc
Sổ Liên Lạc
Lịch công tác
Tài liệu tham khảo
LIÊN KẾT WEBSITE
THÔNG TIN TRUY CẬP

Lượt truy cập:: 338028 lần

Đang online: 1 người

QUẢNG CÁO