Skip to Content
Sign In

Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2018

28-02-2019

Từ ngày 01/10/2018 - 05/10/2018, trường THCS đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2018 với chủ đề: “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt”

HỌC TẬP PHÁP LUẬT

28-02-2019

Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời và tuyên truyền thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật. sang ngày 09/10/2017 trường THCS kết hợp với công an TP Đồng Hới và Công an địa phương xã tổ chức buổi học tập tuyên truyền pháp luật và phòng chống tội phạm.

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường THCS Cự Nẫm

Địa chỉ: Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

Email: thcs_cunam@quangbinh.edu.vn

Website: thcscunam.edu.vn