Skip to Content
Sign In

Message Boards Message Boards

Threads
There are no threads in this category.
Thread Flag Started By Posts Views Last Post
There are no threads in this category.
There are no threads in this category.

User Statistics

There are no active users for this period.

Upcoming Events Upcoming Events

KH Công Đoàn

HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐ TRƯỜNG THCS CỰ NẪM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 02/KHCĐ Cự Nẫm, ngày 01 tháng 10...

CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH

TRƯỜNG THCS CỰ NẪM

TỔ: TỔNG HỢPNỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

CHUYÊN ĐỀ: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CẶP, NHÓM NHẰM TĂNG HIỆU ...

CHUYÊN ĐỀ ÂM THANH - VẬT LÍ 7

CHỦ ĐỀ: ÂM THANH

VẬT LÍ 7

I. Đặt vấn đề:

Xuất phát từ việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa năm 2018 về đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp dạy học ....