Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

KH Công Đoàn

31-08-2021

HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐ TRƯỜNG THCS CỰ NẪM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 02/KHCĐ Cự Nẫm, ngày 01 tháng 10 năm 2020 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2020- 2021 Trong năm học 2019-2020 vừa qua, Công đoàn trường THCS Cự Nẫm đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Chi bộ nhà trường, được Hiệu trưởng tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ, hoạt động của Công đoàn trường đã có một bước

Yêu nghề

28-02-2019

Những vần thơ luôn lắng đọng trong tâm trí chúng tôi khi nhắc đến, mỗi người luôn mang trong mình bao tâm tư ước mơ và hoài bão, mà nghề giáo chúng tôi đã và đang tiến bước. Đó là sự phấn đấu, nổ lực hết mình và không thể kể xiết là tình cảm của học trò ban tặng chô mỗi thầy cô giáo.

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường THCS Cự Nẫm

Địa chỉ: Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

Email: thcs_cunam@quangbinh.edu.vn

Website: thcscunam.edu.vn