Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

KỀ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2021-2022

24-10-2021

- Căn cứ vào chương trình công tác đội của Hội đồng đội huyện Bố Trạch ngày 20 tháng 10 năm 2021 về chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 - 2022. - Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021 -2022 của trường THCS Cự Nẫm. Thay mặt cho liên đội tôi xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Liên đội như sau:

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường THCS Cự Nẫm

Địa chỉ: Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

Email: thcs_cunam@quangbinh.edu.vn

Website: thcscunam.edu.vn