Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Diễn đàn Diễn đàn

Luồng thảo luận
Không có luồng thảo luận nào trong chuyên mục hiện tại.
Luồng Cờ Tạo bởi Đã gửi Xem Bài gửi gần nhất
Không có luồng thảo luận nào trong chuyên mục hiện tại.
Không có luồng thảo luận nào trong chuyên mục hiện tại.

Thống kê người dùng

Không có người dùng nào có hiệu lực vào thời điểm này.

Upcoming Events Upcoming Events

KH Công Đoàn

HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐ TRƯỜNG THCS CỰ NẪM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 02/KHCĐ Cự Nẫm, ngày 01 tháng 10...

CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH

TRƯỜNG THCS CỰ NẪM

TỔ: TỔNG HỢPNỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

CHUYÊN ĐỀ: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CẶP, NHÓM NHẰM TĂNG HIỆU ...

CHUYÊN ĐỀ ÂM THANH - VẬT LÍ 7

CHỦ ĐỀ: ÂM THANH

VẬT LÍ 7

I. Đặt vấn đề:

Xuất phát từ việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa năm 2018 về đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp dạy học ....