Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

KẾ HOẠCH TỔ KHTN NĂM HỌC 2021-2022

06-10-2021

TRƯỜNG THCS CỰ NẪM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ : KHTN Độc lập- Tự do- Hạnh phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC : 2021-2022 I.Đặc điểm tình hình 1.Tình hình học sinh Khối 6 : số lớp :02 ; số học sinh :70 Khối 7: số lớp : 02; số học sinh: 87 Khối 8: số lớp : 02; số học sinh: 87 Khối 9: số lớp : 02; số học sinh: 85 2.Tình hình đội ngũ Số GV : 06; Trình độ đào tạo : Đại học : 06 3.Thiết bị dạy học

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường THCS Cự Nẫm

Địa chỉ: Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

Email: thcs_cunam@quangbinh.edu.vn

Website: thcscunam.edu.vn