Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐỘI NĂM HỌC 2020-2021

19-05-2021

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021. Được sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng Đội huyện Bố Trạch, Phòng GD&ĐT, Trường THCS Cự Nẫm; Bám sát kế hoạch nhiệm vụ của nhà trường năm học 2020- 2021. Trong năm học vừa qua Liên đội trường THCS Cự Nẫm đã xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trình phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và tình hình thực tế tại liên đội và địa phương và đã đạt được những kết quả cụ thể sau

KẾ HOẠCH CHI BỘ(2019-2021)

02-10-2021

1. Đánh giá tình hình hoạt động trong hè. 1.1 Chính trị tư tưởng: - Đảng viên chi bộ đã thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. - Thông báo tình hình thời sự, chính sách, nghị quyết chỉ thị của cấp trên liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở 1.2 Hoạt động chuyên môn. - Hướng dẫn các đội tuyển học sinh giỏi tham gia bồi dưỡng ở Quách xuân kì.(03 HS) - Tổ chức thi lại: 01 HS. - Tồn tại: Có 01

BIÊN BẢN CHI BỘ ( Từ Năm 2019- tháng 10/2021)

02-10-2021

ĐẢNG ỦY XÃ CỰ NẪM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG THCS CỰ NẪM BIÊN BẢN SINH HOẠT CHI BỘ Chi bộ họp ngày 26 tháng 8 năm 2019. Tại địa điểm: Phòng hội đồng trường THCS Cự Nẫm. Tổng số đảng viên của chi bộ 20 đ/c, chính thức 19 đ/c, dự bị 01 đ/c. Số đảng viên có mặt: Chính thức 19 đ/c, dự bị 01 đ/c. Số vắng mặt: 01. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hường - Chuyển công tác chưa chuyển sinh hoạt (có phép) Số đản

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐỘI NĂM HỌC 2020-2021

24-09-2021

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS CỰ NẪM Số: 03/BC-LĐTHCSCN Cự Nẫm, ngày 21 tháng 5 năm 2021 BÁO CÁO TỔNG KẾT Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 – 2021 ------- Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021. Được sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng Đội huyện Bố Trạch, Phòng GD&ĐT, Trường THCS Cự Nẫm; Bám sát kế hoạch nhiệm vụ của nhà trường năm học 2020- 2021. Trong năm học vừa qua Liên đội

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường THCS Cự Nẫm

Địa chỉ: Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

Email: thcs_cunam@quangbinh.edu.vn

Website: thcscunam.edu.vn