Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

BIÊN BẢN NHẬN XÉT THAO GIẢNG CỤM

13-11-2021

Thời gian: Ngày 10 tháng 11 năm 2021 Địa điểm: Trường THCS Phong Nha. Họ tên các giáo viên có mặt 1, Lê Tuấn Nam - Trưởng bộ môn 1, Phạm Thị Lan Phương - Phó bộ môn

Giáo án KHTN 6(2021-2022)

22-11-2021

Ngày soạn: Ngày dạy: BÀI 1. GIỚI THIỆU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Sau khi học xong bài này HS - Nêu được khái niệm khoa học tự nhiên - Trình bày được vai trò của khoa học tự nhiên trong cuộc sống - Phân biệt được các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên dựa vào đối tượng nghiên cứu. - Dựa vào các đặc điểm đặc trưng, phân biệt vật sống và vật không sống trong tự nhiên. 2. Năng lực - Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học,

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường THCS Cự Nẫm

Địa chỉ: Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

Email: thcs_cunam@quangbinh.edu.vn

Website: thcscunam.edu.vn